aktivum

Aktivum

Aktivum: Co to je a jak funguje ve světě financí?

Definice aktiva Aktivum je v účetnictví definováno jako ekonomický zdroj, který je kontrolován entitou (společností, organizací) a od kterého se očekává, že v budoucnu přinese ekonomický prospěch. Jinými slovy, aktivum představuje něco, co má hodnotu a může být použito k vytváření příjmů, snižování nákladů nebo...