informace o vsakovacím objektu

Vsakovací Objekt

Vsakovací objekt: Bydlení s ohledem na životní prostředí

Co je vsakovací objekt? Vsakovací objekt je v podstatě stavební konstrukce, která umožňuje zadržování a postupné vsakování dešťové vody do půdy. Místo toho, aby voda odtékala kanalizací, vsakovací objekt ji pomalu uvolňuje do země, čímž pomáhá doplňovat zásoby podzemní vody a snižuje riziko povodní. Existuje...