Deflace straší? Co to pro vaši peněženku znamená?

Deflace

Co je deflace?

Deflace je opakem inflace. Jde o pokles cenové hladiny v čase. Zní to lákavě, ale deflace může být pro ekonomiku škodlivá. Lidé odkládají nákupy v očekávání ještě nižších cen, což snižuje poptávku a vede k propouštění a zpomalení ekonomiky. Firmy prodávají zboží se ztrátou a omezují investice. Deflace je často spojena s ekonomickou recesí a vysokou nezaměstnaností. Příkladem deflace může být Japonsko, které se s ní potýkalo v 90. letech.

Příčiny deflace

Deflace, tedy pokles cenové hladiny, není tak častá jako inflace, ale může mít na ekonomiku stejně negativní dopad. Mezi hlavní příčiny deflace patří:

  • Snížená poptávka: Když spotřebitelé a firmy omezí své výdaje, firmy jsou nuceny snižovat ceny, aby přilákaly zákazníky.
  • Nadměrná nabídka: Přebytek zboží a služeb na trhu tlačí na ceny směrem dolů.
  • Pokles peněžní zásoby: Pokud je v oběhu méně peněz, klesá poptávka a s ní i ceny.
  • Technologický pokrok: Inovace mohou vést k poklesu výrobních nákladů a následně i cen pro spotřebitele.
  • Silná měna: Silnější měna zlevňuje dovoz, což vyvíjí tlak na domácí producenty, aby snižovali ceny.

Důsledky deflace mohou být závažné, včetně zpomalení ekonomického růstu, růstu nezaměstnanosti a oddalování investic.

Dopady na ekonomiku

Globální události posledních let, jako pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině, silně ovlivnily světovou i českou ekonomiku. Narušení dodavatelských řetězců, růst cen energií a nejistota na trzích vedly k inflaci a zpomalení ekonomického růstu. Tyto faktory dopadají na spotřebitele i firmy. Spotřebitelé čelí rostoucím cenám potravin, energií a služeb, což snižuje jejich kupní sílu. Firmy se potýkají s rostoucími náklady na energie a suroviny, což ohrožuje jejich konkurenceschopnost a může vést k propouštění. Vláda se snaží zmírnit dopady ekonomických šoků pomocí různých opatření, jako jsou dotace, daňové úlevy a investice do infrastruktury.

Deflace vs. inflace

Deflace a inflace jsou dva pojmy, které popisují opačné trendy v ekonomice. Zatímco inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny zboží a služeb, deflace je opakem – dochází k poklesu cen. Pro spotřebitele se může zdát deflace jako pozitivní jev, protože si za stejnou sumu peněz mohou koupit více zboží. Z dlouhodobého hlediska však může mít deflace negativní dopad na ekonomiku. Lidé odkládají nákupy v očekávání ještě nižších cen, což vede k poklesu poptávky a zpomalení ekonomického růstu. Firmy pak méně investují a snižují výrobu, což může vést k propouštění a nárůstu nezaměstnanosti. Inflace je naopak v určité míře považována za zdravý projev fungující ekonomiky.

Boj proti deflaci

Deflace, tedy pokles cenové hladiny, se může zdát jako pozitivní jev. Levnější zboží a služby zní lákavě, ale deflace s sebou nese řadu negativních dopadů na ekonomiku. Lidé odkládají nákupy v očekávání ještě nižších cen, firmy omezují investice a výrobu, což vede k propouštění a poklesu mezd. Vzniká tak začarovaný kruh, který může vést k dlouhodobé ekonomické stagnaci.

Centrální banky a vlády proto disponují nástroji, jak s deflací bojovat. Mezi nejčastější patří:

Snižování úrokových sazeb: Nižší úroky motivují firmy i spotřebitele k většímu utrácení a investování.

Kvantitativní uvolňování: Centrální banka nakupuje cenné papíry, čímž zvyšuje množství peněz v oběhu a stimuluje ekonomiku.

Fiskální stimuly: Vláda navyšuje své výdaje nebo snižuje daně, čímž podporuje poptávku.

Boj s deflací je komplexní a vyžaduje koordinaci měnové a fiskální politiky.

Publikováno: 12. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: DominikDatel

Tagy: deflace | ekonomický termín označující pokles cen