Ekoarchitektura plodí velice zajímavé stavby

Ekoarchitektura je pojem, který asi není tak dobře známý jako světová architektura, přesto byste o něm měli něco vědět. Spoustě z Vás jistě napoví samotné pojmenování. To je spojeno primárně s ekologií. To znamená, že jde o vznik architektonicky zajímavých staveb ohleduplných k životnímu prostředí. Tuto architekturu lze vnímat všelijak.

  • Zelená architektura.
  • Zdravá architektura.
  • Environmentální architektura.
  • Ekologické stavitelství.
  • Přírodní stavitelství.

Ekoarchitektura využívá hlavně přírodu

Samotná ekoarchitektura se do jisté míry neřídí žádnými předpisy a normami. Zcela zásadně však předkládá jasný postoj k nezatěžování okolí a přírody. Při navrhování nejrůznějších staveb je kladen důraz na energetické vstupy a výstupy. Upřednostňována je energie získávaná z půdy, větru, vody nebo slunce.

Ekoarchitektura ve své podstatě přihlíží i k takovým detailům, jakými jsou například orientace vůči světovým stranám.

Gabriel S., Praha, odborník na přírodní stavitelství.

Rozmach ekologických domů v Česku

Je pravdou, že pojem ekoarchitektura se velice úzce pojí s výrazem přírodní stavitelství. Koncept takových staveb pomýšlí nejenom na využití energií z přírody, ale také na samotnou ekologickou stavbu, včetně následné likvidace použitého materiálu v budoucnu. V tomto ohledu lze hovořit například o pasivních domech, kterých v České republice neustále přibývá. Přesvědčit se o tom můžete v tabulce uvedené níže.

Časový údajPočet staveb
Rok 2019Nově dokončeno 19 245 domů
Podíl pasivních domů 20191 %
Růst v období 2019 - 2020O 1 200 pasivních domů
Celkový počet pasivních domů 20207 200
Jak je to s rostoucími počty pasivních domů?

Jak můžete vidět, stále více lidí se v Česku zajímá o ekologické stavitelství a dává přednost používání přírodních stavebních materiálů. Ekoarchitektura má v tomto směru zkrátka zelenou, což je z pohledu životního prostředí jenom dobře.

Ekoarchitektura a její koncepty

Ekoarchitektura jako taková nezahrnuje pouze pasivní a nízkoenergetické obydlí. V podobném duchu jsou tvořeny i mnohé další koncepty, kam patří například hodně oblíbené zelené střechy nebo nemovitosti chráněné zeminou. Určitou alternativou je také solární architektura, při níž je taktéž energie získávána ze slunce.

Přírodní stavitelství je ohleduplné k životnímu prostředí.

Ekoarchitektura a praktické informace

Přírodní stavitelství nebo chcete-li ekoarchitektura je jistě populární oblastí, která zajímá čím dál více lidí. Pokud se o ní chcete dozvědět více, přinášíme Vám několik základních otázek a odpovědí. Z nich budete moci načerpat další informace spadající do ekologického stavitelství čili zkráceně ekostavitelství.

Jakým věcem se ekoarchitektura vyhýbá?

Primárně jsou to dopady na přírodu při samotné výrobě. To znamená minimum odpadů, průmyslové chemie, umělých hmot a CO2.

Jaké výrobní materiály jsou při výstavbě používány?

Přednost má primárně dřevo a kámen. Výjimkou však není ani sláma, pálená a nepálená hlína, keramika, sklo, konopí, rákos, ovčí vlna a mnohé jiné.

Na co je u staveb kladen velký důraz?

Jsou to například maximální tepelně izolační vlastnosti a zároveň schopnost využít odpadní teplo k dalšímu prospěchu. V rámci světla je cíleno na vysokou účinnost použitých zářičů. Pokud jde o vodu, typickým příkladem je zadržování většího množství vodních srážek.

Jak ekoarchitektura pomýšlí na odpady?

Jak jinak než přírodně. To znamená ve formě kořenových čističek odpadních vod, pravidelného třídění vyprodukovaného odpadu a třeba kompostovací toalety.

Jakých jiných cílů je dosahováno přírodním stavitelstvím?

V mnohých konceptech vede primárně skromnost a celková úspornost.

Architektura využívající moderní technologie

Ekoarchitektura cílí především na soběstačnost staveb a minimální ovlivnění životního prostředí. I když se většina architektů tohoto typu snaží oprostit od moderních výdobytků a navrací se ke starým kořenům, bez novodobých technologií to v některých segmentech stavby stejně nejde. Nutno však podotknout, že vždy je pomýšleno na budoucí šetrnou recyklaci vůči přírodě.

Publikováno: 25. 12. 2020

Kategorie: Architektura

Autor: DominikDatel

Tagy: architektura | ekoarchitektura | ekostavitelství | přírodní stavitelství