informace o sekuritizaci

Sekuritizace

Sekuritizace: Finanční nástroj s potenciálem i riziky

Definice sekuritizace Sekuritizace je proces, kdy se nelikvidní aktiva, jako jsou hypotéky nebo pohledávky z kreditních karet, transformují na obchodovatelné cenné papíry. Jinými slovy jde o finanční techniku, která umožňuje bankám a jiným finančním institucím uvolnit kapitál vázaný v aktivech s nízkou likviditou. Toho se...