architektura

Romantická architektura je zpozorovatelná i v Česku

Na celém světě je velká spousta architektonických směrů. Výjimkou není ani typická česká architektura. Věděli jste ale o tom, že existuje slovní spojení romantická architektura. I když jeho význam není v podstatě přesně definován, lze se s tímto označením setkat u nejrůznějších staveb. Vše vychází...

Ekoarchitektura plodí velice zajímavé stavby

Ekoarchitektura je pojem, který asi není tak dobře známý jako světová architektura, přesto byste o něm měli něco vědět. Spoustě z Vás jistě napoví samotné pojmenování. To je spojeno primárně s ekologií. To znamená, že jde o vznik architektonicky zajímavých staveb ohleduplných k životnímu prostředí. Tuto...

Česká architektura, jak ji možná neznáte

V Česku stejně jako kdekoliv na světě docházelo postupem času k vývoji architektonických stylů. To vedlo ke vzniku nejrůznějších typů staveb, které se z menší nebo větší části zachovaly a slouží dodnes. A právě česká architektura se stane tématem tohoto článku, v němž Vám představíme...

Světová architektura v praxi. Unikátní stavby světa

Pojem architektura je velice dobře znám. Představit si pod ním můžete určitou definici daného stylu stavitelství. Taková je i světová architektura, která je prezentována v rámci celého světa. Dnes si představíme architektonické unikáty novodobého stavitelství, k nimž pochopitelně vedla cesta skrze...